Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Acıbadem Sigorta’dan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

İhtiyaç duyduğunuzda kamu kuruluşları yerine özel sağlık kuruluşlarından alacağınız sağlık hizmetleri için, özel ve genel şartlar kapsamında fark ücretini sizin adınıza Acıbadem Sigorta’nın karşılaması için özel olarak tasarlanmış ürünümüz, SGK+.

"SGK+" Ek Avantajlar Sunuyor mu?

Öncelikle, poliçeniz sayesinde Acıbadem Sigorta ve senCard Üyelik Programı’nın bir üyesi olacak ve teminat kapsamında yer almayan sağlık giderleriniz için de, anlaşmalı olduğumuz tüm kurumlarda, senCard özel indirimlerinden faydalanabileceksiniz.

"SGK+" Nerelerde Geçerli?

Acıbadem Sigorta’nın, bu ürün için özel olarak anlaşma yaptığı tüm özel sağlık kuruluşlarında kullanabilirsiniz.

www.sencard.com.tr adresinden bu kurumların listesine dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

"SGK+" ile Sunulan Teminatlar Nedir?

Bu ürün ile hem limitsiz Yatarak Tedavi Teminatına sahip olup, hem de Ayakta Tedavi Teminatına belirlenen limit dahilinde sahip olabilirsiniz.

Üstelik anlaşmasız bir kuruma başvurmanız veya Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK") genel sağlık sigortası teminatlarını kullanamamanız durumunda da, teminat tablosundaki bilgiler çerçevesinde sağlık giderleriniz Acıbadem Sigorta tarafından karşılanır.

"SGK+" ile Herhangi Bir Ödeme Yapmadan Hastaneden Çıkabilirsiniz

Anlaşmalı kurumlarda, teminat kapsamındaki sağlık giderleri için SGK katkı payı dışında herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur.

Anlaşmasız kurumlarda veya SGK genel sağlık sigortası teminatlarının kullanılmadığı durumlarda (hekim anlaşması olmaması vb.) ise, ödeme öncelikle sizin tarafınızdan yapılır ve ilgili tutar, teminat tablonuz çerçevesinde size ödenir.BİLGİ ALMAK İSTİYORUM* Ürün genel şartlarını görmek için tıklayın.

Gelir Vergisi Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendi uyarınca “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması” şartıyla; sigorta ettirenin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin % 50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi poliçeler için ödediği primlerin tamamı gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda sigorta ettiren tarafından elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bu tutarı aşan primler gelir vergisi matrahından indirilememektedir.

Örneğin Murat Bey çalıştığı iş yerinden aylık olarak brüt 10.000 TL ücret kazanmaktadır. Ayrıca kendisi, eşi ve çocukları için toplamda aylık 250 TL prim ödemesi gereken sağlık sigortası bulunmaktadır.

Bu durumda Murat Bey’in elde edeceği vergi avantajı aşağıda detaylı hesaplaması da yer alan aylık 87,50 TL ve yıllık 1.050 TL kadar olacaktır

 
Aylık Brüt Ücret 10.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Azami Prim Tutarı (Brüt Ücret X 15%) 1.500 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
Aylık Sağlık Sigortası Primi 250 TL
SGK Çalışan Payı (%14) = 10.000 x 14% 1.400 ₺
İşsizlik Çalışan Payı (%1) = 10.000 x 1% 1.000 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortalı) = 10.000 - 1.400 - 1.000 - 250 7.350 ₺
Gelir Vergisi Matrahı (Sağlık Sigortasız) = 10.000 - 1.400 - 1.000 7.600 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortalı) = 7.350 x 35% 2.572,50 ₺
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı* (Sağlık Sigortasız) = 7.600 x 35% 2.660,00 ₺
Aylık Vergi Kazancı* = 2.660,00 - 2.572,50 87,50 ₺
Yıllık Vergi Kazancı* = 87,50 x 12 1.050,00 ₺

*Vergi dilimleri kümülatif vergi matrahınıza göre aylar itibarıyla değişkenlik gösterir. Vergi diliminizin örnek verilen ayda 35% olduğu kabul edilerek yıllık vergi kazancı tutarı, aylık vergi kazancının 12 ile çarpılması suretiyle hesaplanmıştır.


Anlaşmalı Sağlık Kurumları

Anlaşmalı Sağlık Kurumu’nda yapılacak sağlık giderleriNİN SGK fark tutarı için, teminat tablosu doğrultusunda, Anlaşmalı Sağlık Kurumu’na Sigortacı tarafından ödeme yapılacağına dair provizyon verilir. Sigortalı tarafından sadece, SGK katkı payı ve varsa kapsam dışı tutar ödenir.


Anlaşmasız Sağlık Kurumları

Anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarına başvurulması durumunda ya da, anlaşmalı kurum olsa bile SGK kullanılamayan durumlarda sigortalının ödediği sağlık giderlerinin sigortalıya geri ödenebilmesi için aşağıdaki evrakların Sigorta Şirketine gönderilmesi gerekmektedir.

  • İlgili sağlık gideri için SGK kullanılmış ise, SGK fark tutarı olduğunu gösteren tüm sağlık giderlerinin fatura asılları ve (işlem bazlı) ayrıntılı fatura dökümleri,
  • Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu (ilgili bölümlerinin Sigortalı, doktor veya tedavi görülen sağlık kurumu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.),
  • Ameliyat raporu ve/veya epikriz raporu,
  • Rahatsızlığın teşhisine ilişkin tetkiklerin sonuçları,
  • Sinüzit ameliyatlarından önce Sigortalı’ya ait paranazal sinüs tomografisinin aslı,
  • Her türlü adli olayda (trafik kazası dahil) adli birimlerin oluşturdukları belgeler (alkol raporu, olay yeri tespit tutanağı, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı vb.),
  • Trafik kazası sonucu meydana gelen diş rahatsızlıklarına ait tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, trafik kazası tespit tutanağı ve dişlerin hasar gördüğüne dair doktor raporu ile olay tarihinde çekilmiş diş grafilerinin, fatura ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
  • Fizik tedavi giderlerinde, varsa tedavi gerekliliğini gösteren görüntüleme sonuçları (MR, tomografi, ultrason vb.) ve ayrıntılı doktor raporu (fizik tedavinin kaç seans gerekli olduğu, bir seansta yapılması gerekli tedavinin ayrıntılı dökümü),
  • Her türlü adli olayda (trafik kazası dahil) adli birimlerin oluşturdukları belgeler (alkol raporu, olay yeri tespit tutanağı, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı vb.),

gönderilmesi gerekmektedir.


İlginizi Çekebilir

Yabancılar için Sağlık Sigortası

Oturma izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu...

DETAYLI İNCELE

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Risk taşıyan hastalıklara karşı önleminizi alın

DETAYLI İNCELE