Merak Ettikleriniz

1.Özel sağlık sigortası nedir?

Özel sağlık sigortası poliçesi, seçilen teminat türüne göre sağlık durumunda beklenmedik ve ani bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde devreye girer. Kapsamı dahilinde sağlık giderlerini karşılar ve en zor anınızda size yol arkadaşlığı yapar. Özel sağlık sigortası teminatları hakkında sorularınız için bize yazın.

2.Kimler sağlık sigortası sahibi olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 0 – 60 yaş aralığında olan kişiler ile Yenileme Güvencesi'ne sahip 60 yaşından büyük herkes sigorta sahibi olabilmektedir. Ayrıca, 18 yaş altı çocuklar anne ve babaları olmaksızın tek başına sigortalanabilirler.

3.Özel sağlık sigortamı "kişiye özel" dizayn edebilir miyim?

Kişiye Özel Sağlık Sigortası temel olarak dört ana teminat yapısından meydana gelmektedir.


• Yatarak Tedavi Teminatı
• Ayakta Tedavi Teminatı
• Hamilelik ve Doğum Teminatı
• Seçimli Ek Teminatlar (Estetik, Kozmetik, Check-up, Diş teminatı)

Teminatları ihtiyacınıza göre tek tek alabileceğiniz gibi, birden çok teminatı bir araya getirerek size özel poliçenizi oluşturabilirsiniz.
Ayrıca, ihtiyacınıza ve bütçenize göre hizmet alacağınız medikal hizmet ağını seçebilir, her bir teminat için geçerli olacak limit veya muafiyet uygulamalarını tercih edebilirsiniz. Poliçenizi dilerseniz yurt dışı geçerlilik teminatı ile de genişletebilme imkanınız bulunmaktadır.

4.Sağlık sigortam doğum ve hamilelik giderlerimi öder mi? Bekleme süresi var mı?

"Doğum Teminatı" isteğe bağlı olarak Kişiye Özel ürününde alınabilmektedir. Kişiye Özel Doğum Teminatı'nda bekleme süresi için sigortalının son adet tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır. Hamilelik ve doğum giderlerinin ödenebilmesi için son adet tarihinin 5 aylık bekleme süresi sonrasında olması gerekmektedir.

5.Yenidoğan bebeklere ait giderler ödeniyor mu?

Yeni Doğan Bebek Teminatı paketini sigortanıza dahil etmeniz halinde, bebeğiniz doğduktan sonra, anne ve bebek taburcu olana kadar içeriği poliçe özel şartlarında belirtilen sağlıklı bebeğe yapılan rutin muayene ve tetkikleri de poliçe kapsamında karşılanır.

6.Sağlık sigortamın geçerlilik süresi nedir?

Sağlık sigortanız, poliçenizde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerlidir. Sigortanız, başlangıç tarihi günü öğle saat 12.00’de başlar ve bitiş günü öğle saat 12.00’de sona erer.
Peşinat ve/ya prim ödemelerinin yapılmış olması durumunda, poliçe yürürlüğe girecek ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

7.Sigorta süresi içinde eşimi ve çocuklarımı da poliçeme dahil ettirebilir miyim?

Yürürlükte olan poliçenize, yıl içerisinde aşağıda belirtilen durumlar çerçevesinde ve bu durumların gerçekleştiği tarih itibariyle 30 gün içerisinde (yeni doğan ve evlat edinilen çocuk için 60 gün içinde) bize gerekli dokümanlar eşliğinde bildirmeniz halinde poliçenize yeni sigortalı girişini yapabiliyoruz.

• Evlenme nedeniyle eşin dâhil edilmesi,
• Doğum nedeniyle yeni doğan bebeğin dâhil edilmesi (bebeğin doğum tarihinden 14 gün sonra yapılabilir),
• Evlat edinilmesi nedeniyle çocuğun dâhil edilmesi.

8.Sahip olduğum sağlık sigortası poliçemin şartlarını değiştirebilir miyim?

Yürürlükte olan poliçenizde, poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk iki (2) ay içinde plan değişikliği talep edebilirsiniz.
Plan değişikliği, yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirmeler sonucunda uygun görülmesi halinde yeniden beyan alınarak yapılabilmektedir. Değerlendirme sonucu satış kanalınız tarafından en geç iki (2) iş günü içinde tarafınıza bilgilendirme yapılır.

9.Yenileme güvencesini nasıl kazanırım?

Özel sağlık sigortası kapsamına ilk kez 56 yaşından önce girmiş olmanız, kesintisiz 3 yıl boyunca aynı planda sağlık sigortalımız olarak kalmanız halinde, yapılacak olan tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre Yenileme Güvencesi hakkına sahip olabilirsiniz.
Kişiye Özel seçimli teminatları ile doğum ürünü, acil sağlık sigortası ürünleri (Acil, VIP Acil) ve ihtiyaç sigortaları ürünlerinde (Gezi Sağlık Sigortaları, Vize Sağlık Sigortaları) “Yenileme Güvencesi hakkı” bulunmamaktadır.

10.Başka bir sigorta şirketindeki poliçemi Acıbadem Sigorta’ya nasıl geçirebilirim?

Başka bir sigorta şirketindeki poliçenizin bitiş tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde Acıbadem Sigorta’ya başvurmanız durumunda, yapılacak olan tıbbi ve teknik değerlendirme sonucuna göre geçiş işleminiz yapılabilmektedir. Geçiş sırasında, önceki sigorta şirketindeki kazanılmış haklarınızı gösteren belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

11.İndirim hakkım var mı?

Dönemsel olarak düzenlenebilen kampanyalarımız ve bazı özel durumlar kapsamında indirim imkanlarından siz de faydalanabilirsiniz. (örn: peşin ödeme indirimi, aile poliçesi indirimi vb.)

12.Poliçe kapsamında teminat ekleyip çıkarabilir miyim?

Evet, "Başvuru ve Bilgilendirme Formu"nu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz. Poliçenizi satın aldığınız satış kanalı ile temasa geçerek, konuyu takip edebilirsiniz.

13.Medikal hizmet ağı dahilinde bir kuruma başvurmam halinde ödeme işlemleri nasıl gerçekleşir?

Satın aldığınız ürünün geçerli olduğu Medikal Hizmet Ağı kurumlarına başvurduğunuz takdirde tazminat talebiniz, sizin adınıza doğrudan ilgili sağlık kurumu tarafından senCard Provizyon Merkezi'ne iletilir. Teminat kapsamında olan sağlık giderleriniz için poliçe teminatlarınız doğrultusunda varsa, sadece katılım payını ödemeniz yeterlidir. Hatta, satın aldığınız ürünün geçerli olan medikal hizmet ağı arasında olmasa dahi, Acıbadem Sigorta ile anlaşmalı tüm sağlık kuruluşlarında katılım payı farklılaşarak provizyon hizmeti alabilirsiniz.

14.Sigortalı tarafından ödenen faturaların geri ödeme uygualaması nedir?

Sahip olduğunuz ürüne göre tazminat geri ödeme uygulamaları değişmekte olup, her bir teminat için gerekli olan evrak detayına websitemizde Bireysel başlığı altında yer alan Ürünler bölümünde ilgili ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

15.Medikal hizmet ağı dahilinde bir kuruma dışarıdan doktor getirilmesi halinde ödeme nasıl yapılır?

Medikal Hizmet Ağı kurumlarında "Kadrolu Doktor" olmayan doktorların yapacakları tüm teşhis ve tedavi işlemleri için ödenecek ücret, Medikal Hizmet Ağı kurumlarının Acıbadem Sigorta ile sözleşmesi gereği Kadrolu Doktoru’na ödenecek tutar kadar ve her durumda "Türk Tabipler Birliği (TTB) Asgari Ücret Tarifesi" ile sınırlıdır. Kadrolu Doktor olmayan doktorların yapacakları tüm tetkik ve tedavi işlemleri için ödenecek ücret Acıbadem Sigorta'nın ödeyeceği tutardan fazla olursa, aradaki fark tarafınızca ödenir.

16.Yurtdışı sağlık hizmetlerinden hangi şartlarda geçerlidir?

Yurtdışı Tedavi Teminatı alınmış poliçelerde ilgili teminat, 90 günü geçmeyen yurtdışı seyahatlerinizde ve poliçenizin ekinde yer alan teminat tablosunda gösterildiği şekilde ve belirtilen limitler dâhilinde geçerlidir.

17.En fazla kaç tane seçimli ek teminat alınabilir?

Poliçe özel şartlarında tanımlanan tüm teminatlar tek seferde alınabilir.

18.Kişiye özel seçimli ek teminat ürününde bekleme süresi uygulanacak mı?

Seçimli ek teminatlarda bekleme süresi uygulaması yoktur.

* Yalnızca internet sitesinde ürün tanıtımlarını yaptığımız Kişiye Özel Sağlık Sigortası, Kişiye Özel Seçimli Teminat Sigortası, Kişiye Özel Doğum Sigortası, Acil Sağlık Sigortası ürünlerini (VIP Acil Sağlık, Acil Sağlık) ve Seyahat Sağlık Sigortası ürünlerini (Gezi Sağlık Sigortaları, Vize Sağlık Sigortaları) kapsar.

1. Poliçemin geçerlilik süresi nedir? Poliçe teminatları ne zaman başlar ?

Poliçe Sertifikanız üzerinde yazan başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süredir. Birikimli Hayat poliçelerinde bu süre en az 10 yıl en çok 30 yıl olabilir. Sigorta başlangıç günü öğle 12:00’de başlar ve bitiş günü öğle 12:00’de sona erer. Sigortaya ait ilk prim tahsilatının ardından poliçe teminatlarınız aktif olur.

2. Sahip olduğum hayat sigortası poliçemin şartlarını değiştirebilir miyim?

Devam etmekte olan poliçenizin teminatlarında herhangi bir değişiklik talebinde bulunduğunuz zaman, yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirmeler sonucunda uygun görülen durumlarda söz konusu değişiklik yapılabilir.

3. Sahip olduğum hayat sigortası poliçemin tazminat ödemeleri ne şekilde ve kime yapılır?

Sigorta sözleşmesine konu olan riskin gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemesi yapılabilmesi için bazı evrakların şirketimize ulaştırılması gerekmektedir. Biz bu belgeler ışığında tazminat değerlendirmesi yapıyor ve sonucu size yazılı olarak bildiriyoruz. Onaylanan tazminat ödemesini sigortalının vefatı durumunda varsa lehdara yoksa kanuni varislere yapıyoruz. Birikim teminatlarına ilişkin ödemeleri ise sigorta ettirene yapıyoruz. Tazminatlarla ilgili gerekli evraklar hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

4. Poliçem ile ilgili nasıl bilgi alabilirim?

Bu konuda poliçeniz kitinde size vermiş olduğumuz Özel Şartlar ve Genel Şartlar’dan faydalanabilirsiniz. Ayrıca haftaiçi hergün 08:30 - 17:30 saatleri arasında Müşteri İletişim Merkezi'ni (0216) 571 5 571 numaralı telefondan arayabilir veya mim@acibademsigorta.com.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz ve de www.acibademsigorta.com.tr adresinden kayıt yaptırarak Hayat İnternet Şubesi’ne giriş yapabilir ve poliçeniz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

5. Hayat sigortası başvurum sırasından neden benden check-up yaptırmam talebinde bulunuldu?

Belli limitlerin üzerinde talep ettiğiniz teminat tutarları nedeni ile başvurunuzun değerlendirmesi yapabilmek için sizden check-up talebinde bulunuyoruz.

6. Yurtdışında olduğum süre içerisinde de poliçemin kapsamı dahilinde miyim?

Evet, poliçenizin kapsamı tüm dünyada geçerlidir.

7. Poliçemdeki değişikliklerle ilgili taleplerimi size nasıl iletebilirim?

Poliçenizle ilgili her türlü değişiklik talebinizi yazılı ve imzalı olarak bize ulaştırmanız ve tazminat ödemeleri (iştira, süresonu, ikraz vs.) ile ilgili işlemler için taleplerinizde T.C. Kimlik No, banka ve şube adı ile TL vadesiz hesap numaranızı belirtmeniz gerekmektedir.

8. Tazminat ödemelerim hangi para biriminde ödenir?

Poliçeniz dövize endeksli olsa dahi, her türlü tazminat ödemesini ödeme gününün Merkez Bankası Efektif Satış Kuru ile TL olarak yapıyoruz.

9. Poliçe devri yaptırma hakkım var mı?

Evet, ama sadece Acıbadem Gelecek/Çağdaş Yatırım Güvencesi ve Akasya Gelecek ürünlerimiz için devir işlemi yapıyoruz.

10. Poliçemin prim ödemelerine ara verebilir miyim?

Poliçenin prim ödemelerinin ara verilmesi işlemine tenzil denilmektedir. Poliçenin tenzil hakkını kazanabilmesi için özel şartlarda aksi belirtilmediği sürece, 3 yıllık süreyi ve primi tamamlamış olması gerekiyor. Tenzil olan poliçenin vefat/maluliyet gibi risk teminatları tenzil dönemi boyunca ortadan kalkıyor, ancak poliçe matematik karşılık tutarı yatırım gelirleriyle büyümeye devam ediyor.

11. Hayat sigortası poliçemin iptal edilerek ödediğim primin tarafıma iadesine yönelik bilgi alabilir miyim?

İlk prim taksitinizi ödedikten sonra 1 ay içerisinde fikrinizi değiştirirseniz, yazılı iptal başvurunuzla, alınan primin tamamını iade ediyoruz.

Ancak 1 aydan sonraki taleplerde iştira süresi dolmadan poliçenin iptal edilmesi durumunda; poliçe düzenlenme tarihi 05.11.2007 ve öncesi ise prim iadesi yapılamamaktadır. 05.11.2007 tarihinden sonra düzenlenen poliçelerde iptal tarihi itibariyle toplam birikimden %3 oranında kesinti yapılıp, ilgili vergiler düşüldükten sonra kalan tutarı sigorta ettirene iade ediyoruz.

12. Poliçem süresince biriken paramdan borç alabilir miyim?

1 yıllık süre için belirli bir faiz karşılığında, stopaja tabi poliçelerde birikim tutarının (Matematik Karşılık) maksimum %80’i diğerlerinde ise maksimum %95’i kadar borç alma işlemine ikraz denilmektedir. Poliçenin ikraz hakkını kazanabilmesi için, özel şartlarda aksi belirtilmediği sürece, 3 yıllık süreyi ve primi tamamlamış olması şartı aranmaktadır. İkraz talebi sigorta ettiren tarafından ve imzalı olarak yapılmalıdır. İkraz ödemesinden 1 yıl sonra ikraz borcunun tamamının veya yeni yıl faiz tutarının ödenmesi gerekmektedir.

13. Poliçemi iptal ettirebilir miyim?

Özel şartlarda aksi belirtilmediği sürece, 3 yıllık sürenin ve primin tamamlanmış olması şartı ile sigorta ettirenin poliçe birikim tutarını (Matematik Karşılık) alarak hayat sigortası sözleşmesini sonlandırmasına iştira denilmektedir.

İştira işleminin sigorta ettiren imzalı talebi ile yapılması gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunu'na istinaden 07/10/2001 tarihinden sonra düzenlenen sözleşmelerde en az 10 yıllık primin tam olarak ödenmeden poliçenin iştira edilmesi halinde %15 stopaj kesintisi yapılacağını lütfen unutmayınız.

Ayrıca ilk prim taksitinizi ödedikten sonra 1 ay içerisinde fikrinizi değiştirirseniz, yazılı iptal başvurunuzla, alınan primin tamamını iade ediyoruz.

14. Hangi poliçeyi almalıyım?

Hayat sigortaları uzun süreli yatırım araçları olduğundan doğru tercih çok önemlidir. Yalnız birikim mi yapmak istiyorsunuz? Yaşamınızı yitirdiğinizde aile fertleri için gerekli birikimi sağlayabildiniz mi? Beklenmedik bir kaza geçirirseniz hem sizin hem de ailenizin geçimini nasıl sağlayacaksınız? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar doğru ürünü seçmenizde yol gösterecektir.

15. Neden birkaç tane hayat sigortası yaptırayım?

Değişen koşullar ve ihtiyaçlar sebebiyle yeni bir hayat sigortasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Evlendiyseniz aileniz ve çocuğunuz için yeni teminatlara ihtiyacınız olacaktır. Çocuğunuzun eğitimi için hemen yüklü miktada para biriktiremeyebilirsiniz, yapacağınız hayat sigortanızla alacağınız teminatlar sayesinde sizin yokluğunuzda bile çocuğunuz eğitimine geride kalanlar hayatına en azından maddi sıkıntılar çekmeden devam edebilir. Emeklilik planlarınız değişebilir. Yeni bir ev satın almış ve kredi borcu ödemeniz gerekebilir. Yeni yatırım planlarınız ve yükümlülüklerinize göre yeni teminatlar ile yanınızdayız.

16. Vergi avantajım var mı?

  • Yürürlükteki düzenlemelere göre ödenen primler belirli limitler dahilinde vergi matrahından düşülebilmektedir. Bu sayede aylık primlerin kişiye maliyeti % 15-40 oranında azalmaktadır.Şöyle ki,
  • a) Ücretli çalışan iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait hayat sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin toplamını, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretinizin %5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebileceksiniz.
  • b) Yıllık beyanname veriyor iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait hayat sigorta primlerini gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan ettiğiniz gelirin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından indirebileceksiniz.

17. Hayat sigortalarının yatırımları ne derecede güvencede?

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 17. maddesine istinaden, her bir poliçe için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanan matematik karşılıklar, Hazine Müsteşarlığının kabul ettiği bankalarda bloke edilirler. Bu kıymetler, Müsteşarlığın izni olmadıkça hiç bir şekilde kullanılamazlar.

18. Lehdar değiştirebilir miyim? Kim lehdar olabilir? Birden fazla lehdar olabilir mi?

Sigorta ettirenin talebiyle hak sahiplerinizi değiştirebilirsiniz. Ancak sigorta ettiren, lehdarını değiştirme hakkından vazgeçtiğini poliçeye yazdırmış ve bu poliçeyi lehdara teslim etmişse artık o kişiyi değiştiremez. Gerçek kişiler ya da tüzel kişiler lehdar olabilir. Birden fazla lehdar gösterilebilir.

19. Hayat sigortaları genel şartları'na nasıl ulaşabilirim?

Hayat Sigortaları Genel Şartları’na ulaşmak için tıklayınız.

20. Vade gelimi işlemi hakkında bilgi alabilir miyim?

Birikimli hayat poliçeleri minimum 10, maksimum 30 yıl süreli olarak düzenlenmekte olup sigorta bitiş tarihi poliçenin üzerinde belirtilmektedir.

Süresi sona eren poliçe sahiplerinin (sigorta ettirenin) sistemde bulunan posta adresine gönderilen mektup ile şirkete gönderilmesi gereken evraklar (poliçe aslı veya poliçe kayıp beyanı, nüfus cüzdan fotokopisi, fatura ya da ikametgah belgesi ve ıslak imzalı ibraname) belirtilmektedir.

Talep edilmesi durumunda vade gelimi mektubu e-posta adresine gönderilmektedir.

Bu evrakların şirketimize intikalini takip eden 1 işgünü sonunda süre sonu birikim tutarı ibranamede belirtilen vadesiz Türk Lirazsı banka hesabına ödenmektedir.

21. Hayat sigortası prim ödemelerinde vade değişikliği (aylık,3 aylık vs.) yapmak ya da prim artırımında bulunmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Hayat Sigortaları Genel Şartları’na ulaşmak için tıklayınız. (EK-1)

Prim değişikliği ve ödeme dönemi değişikliği poliçelerin yıldönümlerinde (poliçenin başlamış olduğu ay) yapılabilmektedir.

Prim değişikliği yapmak, ödeme planını veya şeklini değiştirmek, ayrıca ad, soyad, menfaattar değişiklikleri yapmak istiyorsanız ekli formu doldurarak 0216 571 55 56 no’lu faksımıza iletmeniz gerekmektedir.

22. Hayat sigortamın vefat/maluliyet teminat tutarlarını değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Birikimli hayat sigortası poliçelerinde vefat/maluliyet teminatı tutarı prim değişikliği gibi sadece poliçelerin yıldönümlerinde (poliçenin başlamış olduğu ay) yapılabilmektedir. Ara vadede Kavak Birikim ürününde vefat teminatı ödenen toplam prim tutarı ile Acıbadem Endeks ürününde ise vefat teminatı süre sonu tahmini birikim tutarı ile sınırlıdır. Kavak Birikim ve Acıbadem Endeks ürünlerinde ödenen yıllık prim tutarının yükseltilmesi ile orantılı olarak vefat teminatı tutarıda artmaktadır. (EK-2)

Akasya Gelecek ürünümüzde ise vefat ve maluliyet teminatı tutarı seçilen plana göre son ödenen aylık prim tutarının 150, 300, 600 katı şeklinde belirlenebilmektedir.

Akasya Gelecek sigortası poliçenizin vefat ve maluliyet teminatı tutarlarını değiştirmek için ekli formu doldurarak 0216 571 55 56 no’lu faksımıza iletmeniz gerekmektedir.

23. Hayat poliçemdeki iletişim bilgilerini değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Hayat sigortası poliçenizin iletişim bilgilerini değiştirmek için ekli formu 0216 571 55 56 no’lu faksımıza gönderiniz. (EK-3)

24. Tenzil işlemi hakkında bilgi alabilir miyim?

Poliçe prim ödemelerinin durdurulması işlemine tenzil denilmektedir. Poliçenin tenzil hakkını kazanabilmesi için Ekin Birikim sigortası poliçesinin 1 yıl, Kavak Birikim ve Akasya Gelecek sigortası poliçesinin ise 3 yıllık süreyi doldurmuş ve primi ödenmiş olması gerekmektedir. (EK-4)

Tenzil olan poliçenin vefat/maluliyet gibi risk teminatları tenzil dönemi boyunca ortadan kalkar, ancak poliçe matematik karşılık tutarı üzerinden kar payı kazanmaya devam eder.

Poliçenizi tenzil durumuna almak veya poliçenizin tekrar yürürlüğe alınıp prim ödemelerinin devam ettirilmesi talebiniz için ekli formu 0216 571 55 56 no’lu faksımıza gönderiniz.

25. Hayat sigortası poliçemin iptal edilerek ödediğim primin tarafıma iadesine yönelik bilgi alabilir miyim?

Şirketimiz, ilk prim tahsilat tarihinin üzerinden 1 ay geçmeden yapılan yazılı iptal başvurularında alınan primin tamamını iade etmektedir. Ancak 1 aydan sonraki taleplerde; iştira süresi dolmadan poliçenin iptal edilmesi durumunda toplam birikimden %3-5 oranında kesinti yapılıp, ilgili vergiler düşüldükten sonra kalan tutar sigorta ettirene iade edilecektir. (EK-6)

Hayat sigortası poliçenizi iptal ettirme talebiniz için ekli formu 0216 571 55 56 no’lu faksımıza gönderiniz.

26. Hayat sigortası poliçemin lehdar bilgilerinde değişiklik olması durumunda ne yapmalıyım?

Hayat sigortası poliçenizde mevcut lehdar bilgilerini değiştirebilir, yeni lehdar belirleyebilir ve her bir lehdar için farklı (vefat durumunda tazminattan alacağı pay) oran belirleyebilirsiniz. (EK-7)

Yeni lehdar tayin etme veya lehdar değiştirme talebiniz için ekli formu 0216 571 55 56 no’lu faksımıza gönderiniz.

27. İkraz işlemi hakkında bilgi alabilir miyim?

İkraz, 1 yıllık süre için poliçe kar paylı birikim tutarı (Matematik Karşılık) üzerinden belirli bir faiz karşılığında maksimum %80 oranında borç alma işlemine denilmektedir. Poliçenin ikraz hakkını kazanabilmesi için Ekin Birikim ürününde 1, bu ürün dışındaki ürünlerde ise 3 yıllık süreyi ve primi tamamlamış olması şartı aranmaktadır. (EK-8)

Ayrıca kullanım oranı (%80) üzerinden para cinsi TL olan poliçelerde %15, USD ve EUR poliçelerde %5 faiz kesintisi ve faiz kesintisi üzerinden %5 gider vergisi kesintisi yapılmaktadır. Faiz ve vergi kesintisi kullanım tutarından peşin olarak düşüldükten sonra kalan tutar ödenmektedir.

İkraz hakkı kazanılmış ise sigorta ettirenin adresine gönderilen ikraz senedinin ıslak imzalı olarak kimlik fotokopisi ile birlikte şirketimize gönderilmesini takiben en geç 1 işgünü içerisinde belirtilen vadesiz Türk lirası banka hesabına ikraz ödemesi yapılmaktadır.

İkraz talebinde bulunmak veya ikraz borcunuzu ya da ikraz faiz tutarını ödemek için ekli formu 0216 571 55 56 no’lu faksımıza gönderiniz.

İkraz ödemesini takip eden yıl sonunda ikraz borcunun tamamının veya faiz tutarının ödenmesi gerekmektedir. Müşteri İletişim Departmanı ile irtibata geçiniz. 0(216) 571 5 571

28. Hayat sigortası başvurumun durumu hakkında bilgi alabilir miyim?

Başvurunun genel müdürlüğe ulaşmasına takiben 48 saat içerisinde poliçeleştirilmekte ve ilgili satış kanalına ulaştırılmaktadır. Bu süreyi aşması durumunda lütfen Müşteri İletişim Merkezi ile irtibata geçiniz.

29. Hayat poliçemi iptal ettirmiştim, yürürlüğe alınması için ne yapmalıyım?

Lütfen ekli formu 0216 571 55 56 no’lu faksımıza gönderiniz. Gerekli incelemeler yapılarak sonuç sigorta ettirene bildirilecektir. (EK-5)

30. Hayat poliçelerinde sigorta ettiren değişikliği durumunda ne yapmalıyım?

Sigorta ettiren prim ödemekle yükümlü olan kişidir. Mevcut sigorta ettirenin ve yeni sigorta ettiren olacak kişinin ekli form ile şirketimize başvurması gerekmektedir. Ekli form ile birlikte, "5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve buna bağlı olarak yayımlanmış tedbirler yönetmeliği ile yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde kimlik tespiti ve adres teyidinin yapılabilmesi için yeni sigorta ettirene ait kimlik fotokopisini ve adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz veya sabit telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura veya yerleşim yeri belgesini 0 216 571 55 56 no’lu faksımıza gönderiniz. (EK-9)

31. Hayat poliçemin ödeme aracını değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen sigorta ettiren imzalı ekli dilekçeyi 0216 571 55 56 no’lu faksımıza gönderiniz. (EK-10)

32. Hayat sigortası prim tahsilatlarının yapıldığı kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda ne yapmalıyım?

Lütfen sigorta ettirenin sahibi olduğu kredi kartı bilgilerini ekli dilekçe ile 0216 571 55 56 no’lu faksımıza gönderiniz. (EK-11)

33. Hayat poliçemi iptal ettirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Lütfen sigorta ettiren imzalı ekli dilekçeyi 0216 571 55 56 no’lu faksımıza gönderiniz (EK-12)

34. Hayat sigortalarında vefat tazminatı/iştira/ikraz kime ödenir?Poliçe devri hakkında bilgi alabilir miyim?

Poliçenin sigortalısının değiştirilmesi işlemine devir denilmektedir. Ürününüz Akasya Gelecek ise lütfen devir işlemi ile ilgili olarak sigorta ettiren tarafından imzalanmış dilekçeyi 0 216 571 55 56 no’lu faksımıza gönderiniz. Diğer ürünlerimizde devir işlemi yapılamamaktadır. Sigortalının vefatı durumunda vefat tazminatı Sigorta ettirene ya da onun göstereceği bir lehdara, hiç kimse belirtilmemiş ise kanuni varislerine ödeme yapılır. İkraz ödemesi ise sigorta ettirene yapılır.

35. Hayat sigortalısı ad/soyad değişikliği durumunda ne yapılmalıdır?

Lütfen sigorta ettiren imzalı ekli dilekçeyi sigortalı nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte 0 216 571 55 56 no’lu faksımıza iletiniz. (EK-13)

1. Poliçemin geçerlilik süresi nedir? Poliçe teminatlarım ne zaman başlar?

Poliçe Sertifikanız üzerinde yazan başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süredir. Sigorta başlangıç günü öğle 12:00’de başlar ve bitiş günü öğle 12:00’de sona erer.

Sigortaya ait ilk prim tahsilatının ardından poliçe teminatlarınız aktif olur.

2. Sahip olduğum risk sigortası poliçemin teminatlarını değiştirebilir miyim?

Devam etmekte olan poliçenizin teminatlarında herhangi bir değişiklik talebinde bulunduğunuz zaman, yapılacak tıbbi ve teknik değerlendirmeler sonucunda uygun görülen durumlarda söz konusu değişiklik yapılabilir.

3. Sahip olduğum risk sigortası poliçemin tazminat ödemeleri ne şekilde ve kime yapılır?

Sigorta sözleşmesine konu olan riskin gerçekleşmesi durumunda tazminat ödemenizin yapılabilmesi için bazı evrakların şirketimize ulaştırılması gerekmektedir. Biz bu belgeler ışığında tazminat değerlendirmesi yapıyor ve sonucu size yazılı olarak bildiriyoruz. Onaylanan tazminat ödemesini sigortalının vefatı durumunda varsa lehdara yoksa kanuni varislere yapıyoruz. Birikim teminatlarına ilişkin ödemeleri ise sigorta ettirene yapıyoruz. Tazminat ödemeleri için gerekli evraklar hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

4. Poliçem ile ilgili nasıl bilgi alabilirim?

Poliçeniz kitinde vermiş olduğumuz Özel ve Genel Şartlardan konuyla ilgili en doğru şekilde faydalanabilirsiniz.

Haftaiçi hergün 08:30 - 17:30 saatleri arasında Müşteri İletişim Merkezini (0216) 571 5 571 numaralı telefondan arayarak veya mim@acibademsigorta.com.tr adresine elektronik posta göndererek ya da www.acibademsigorta.com.tr adresinden kayıt yaptırarak Hayat İnternet Şubesine giriş yapabilir ve poliçeniz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

5. Yurtdışında olduğum süre içinde de poliçemin kapsamı geçerli midir?

Evet, poliçeniz tüm dünyada geçerlidir.

6. Poliçemdeki değişikliklerle ilgili taleplerimi nasıl iletebilirim?

Poliçenizle ilgili her türlü değişiklik talebinizi yazılı ve imzalı olarak bize ulaştırmanız ve tazminat ödemeleri ile ilgili olarak evraklarınızın tarafınıza ulaştırılabilmesi için güncel iletişim adresinizi, elektrok posta ile gönderilmesini istiyor iseniz e-posta adresinizi belirtmeniz gerekmektedir.

7. Ferdi kaza sigortaları genel şartları'na nasıl ulaşabilirim?

Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları’na ulaşmak için tıklayınız.

8. Tazminat ödemelerimi hangi para biriminde yapabilirim?

Poliçeniz dövize endeksli olsa dahi, her türlü tazminat ödemesini, ödeme gününün Merkez Bankası Efektif Satış Kuru ile TL olarak yapıyoruz.

9. Risk sigortası poliçemi iptal ettirmem durumunda ödediğim primin tarafıma iadesine yönelik bilgi alabilir miyim?

İlk priminizi ödedikten sonra 1 ay içinde yapılan yazılı iptal başvurularınızda alınan primin tamamını iade ediyoruz. Ancak 1 aydan sonraki taleplerde; sigortalı kalınan süreye ilişkin prim tarafımızca hak edilmektedir, geri kalan iptal dönemine ilişkin primi ise sigorta ettirene iade ediyoruz.